Top Definition
When a woman cuts the palm of her hand and proceeds to give you a handjob. Originating from when in the novel Huck fin, Tom Sawyer and Huck Fin cut their palms and shake hands to make a pact.
Dude, you should ask you girlfriend to give you a huck fin. Its like a lubricated handjob.
viết bởi Xan aka Dan 05 Tháng bảy, 2009
when you put your arms out and twist up right before u spin off the lip of a jump. considered very unsteezy
you: dude check out that kids huck fin
friend: ya hes been huckin himself all day
viết bởi steezy shredding brad 03 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×