Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
A way to send one a hug via text, E-mail etc. A hug that is filled with adoration,love. The best hug one can receive!
Boy: I miss you
Girl:I miss you too
Boy: goodnight
Girl: hugzies!
viết bởi Tinkahbell 01 Tháng tư, 2009
7 2

Words related to Hugzies:

huggzies hugs hugsees hugsies hugz