tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Mexican border slang for white, homosexual males.
Hey, suck on my wiener or die, humble boy.
viết bởi shreddedbabywheats 14 Tháng tám, 2009
 
2.
mexican border slang for a homo-sexual.
Hey Humble Boy, touch my wiener!
viết bởi Mustardbone 14 Tháng tám, 2009