tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The process of killing somebody with a potato chip
i Humongofagulistification you sucker!!!
viết bởi Jhonapplicatior 11 Tháng sáu, 2008

Words related to Humongofagulistification

chip funny kill potato random sucker