tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Humps for free.
Damn, I bet she'll humphries.
viết bởi DizzzyLizzzie 06 Tháng tám, 2008
 
2.
Another word to describe Brianna
Humphry is a dirty Slut!
viết bởi SEaMORE~AlViN 09 Tháng mười, 2004