tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
when a girls pops her cherry with a hot dog, then eats it
I had a Hungarian Blood Dog yesterday!
viết bởi JBA76854 16 Tháng ba, 2011