tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To fill with hunger or to make hungry.
Partaking of the smokey treats has been known to hungerfy me.
viết bởi Redllama 18 Tháng mười một, 2003