tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Being extremely grumpy when hungry
John had a case of hungergrumpinitis.
viết bởi Hungry Giraffe 31 Tháng một, 2012