tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Dragon cave: Viewing dragon: Name: Hunux Egg Laid on: Oct 29, 2008. Hatched on: Nov 02, 2008. Grew up on: Nov 06, 2008.
Man, dat Hunux is TOO cute.
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng năm, 2010