tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Bunch Of Bullshit
Man, Dats jussa Bunch a Hunvahajanvo.
viết bởi Dirtymildew 15 Tháng mười một, 2008

Words related to Hunvahajanvo

bullshit crap doo doo lies shit