Top Definition
1.)Adjective: A more advanced type of Whore, usually refering to a man.
2.)Verb: Huored, To be Huored, to get screwed over royally.
1.) you got f**kin' Huored bro! (Verb)
2.) Dustin, your sucha Huor (Adjective)
3.) all fear the Huor! (Truth :P )
viết bởi The Freakin' Huor! 22 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×