Top Definition
interj. Exclamation of displeasure or disgust.
Hurg, I just ate an expired sandwich
#argh #damn #fuck #bleh #meh
viết bởi Pixel"#~ 18 Tháng tư, 2009
verb. to hug a penis that has been inserted in ones anus using only the anal walls.
after he slid his pulsing cock into my hungry wet hole, I gave him a super tight hurg in appreciation.
#herg #hirg #squish #erg #urg
viết bởi hurgitron's wubanub 03 Tháng sáu, 2010
Oden!
I want some hurgs Oden! <3
#=^_^= #hug #cat #oden #<3
viết bởi Chuggles8 06 Tháng ba, 2013
hot, sexy
That cutie over there is hurgalicious.
viết bởi HURG 04 Tháng hai, 2004
To SCREW, BANG, CUM, OR SPLOOGE
"I hurged all over him", or "I would love to hurg him"
viết bởi Deeps 04 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×