tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Hurry Up
Hurrup Twist That Blunt So We Can Get Smoked Fool.
viết bởi Sip Elwell 23 Tháng tư, 2011