tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
RAF Wartime slang for a Hurricane fighter.
"The Hurrybacks are already in the air"
viết bởi Gari 30 Tháng bảy, 2005