tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Meaning that you like to jack off male genitals as a hobby
"Sam likes to be hymin"
viết bởi Andrew Coulter 13 Tháng sáu, 2006