tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of being ballin, fly, or straight up pimpin.
"That kid MattB, he gets money." or "Yea im ballin, 'cause i get money."
viết bởi werd i get money 10 Tháng một, 2008