tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Something Ryan Francis says
I POOPED MY PANTS!
we know Ryan we know...
viết bởi AK 17 Tháng tư, 2003