tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
im not defeated;im done
Im not fighting her I aint beat.
viết bởi Stassii Jackson 12 Tháng mười một, 2008

Words related to I aint beat

aint beat chill i w/e