tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Taking a shit
I will be back, I have to drop a Boesch
viết bởi I've been Boesch'ed 08 Tháng năm, 2009

Words related to I have to drop a Boesch

boesch crap duece dump shit