tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A cool way of saying i love you to your friends. Somewhat different than i love you, more like i heart you!
Molly: I g2g ttyl
Alex: Ok, Bye I lover you
viết bởi Molly 02 Tháng chín, 2004