tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Fucking some one up
I will rag you by madison ave. and 42nd!
viết bởi frankietheragger 03 Tháng chín, 2011