tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
In A Gay Way
Alex: I was eating a sausage the other....

Boycey interrupts saying: What In A Gay Way (IAGW)?
viết bởi boycey1 12 Tháng ba, 2010