Top Definition
Acronym: I Agree With This Post.
Normally used on bulletin board systems.
viết bởi KYX! 06 Tháng hai, 2003
Acronym: I Am Wearing Tight Pants
a: look at my new car
b: IAWTP!
viết bởi Jon Blast 02 Tháng tư, 2008
Abbreviation: I Agree With This/The Post.
Mostly used in message board communities.

Also, "I Am Whacking Teh Penir," usually used when someone asks what "iawtp" means.
Poster #1: lol u guyz r teh stoopidz!!11!1 lolololo

Poster #2: You're a retard.

Poster #3:
QUOTE: "Poster #2: You're a retard."
iawtp
viết bởi Rikku Motomiya 07 Tháng hai, 2006
Acronym: I Always Wack Teh Penir
A: How often do you fap?
B: IAWTP!
viết bởi Pankakke 28 Tháng bảy, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×