Top Definition
Acronym: I Agree With This Post.
Normally used on bulletin board systems.
viết bởi KYX! 06 Tháng hai, 2003
Acronym: I Am Wearing Tight Pants
a: look at my new car
b: IAWTP!
#pants #tight #wear #iawtp #tp
viết bởi Jon Blast 02 Tháng tư, 2008
Abbreviation: I Agree With This/The Post.
Mostly used in message board communities.

Also, "I Am Whacking Teh Penir," usually used when someone asks what "iawtp" means.
Poster #1: lol u guyz r teh stoopidz!!11!1 lolololo

Poster #2: You're a retard.

Poster #3:
QUOTE: "Poster #2: You're a retard."
iawtp
#iawtp #i agree with this post #i agree with the post #i am whacking the penir #iawtc
viết bởi Rikku Motomiya 07 Tháng hai, 2006
Acronym: I Always Wack Teh Penir
A: How often do you fap?
B: IAWTP!
#fap #masturbate #penir #teh #wack #beat the meat
viết bởi Pankakke 28 Tháng bảy, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×