tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
I don't even like him anymore. Or I don't even like her anymore.
Did you want to go to prom with Chuck? IDELHA, he is a loser.
viết bởi AsiaVC 26 Tháng mười hai, 2012