tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
IE6
n. - The worst web browser in man's history.
Hate that IE6. :(
viết bởi Google Chrome 02 Tháng mười, 2011
 
2.
ie6
(abbr.) Microsofts' internet explorer six.
This soft ware is not compatable with lower than ie6
viết bởi Gumba Gumba 21 Tháng năm, 2004