Top Definition
IKD
"I know, dude!"

When both you and your pal are thinking the same thing. The new "ikr?"
I saw that movie, Avatar last week.
That movie was dank.
IKD!
viết bởi Jonasan Mashuuzu 26 Tháng ba, 2010
"ikds" and its variant "Ikds" are acronyms used online or in text messages for the phrase "I know dumb shit."
A: Hey!
B: What?
A: lulz is the plural of lol.
B: ikds
A: ?
B: I know dumb shit.
A: lulz
viết bởi Josiah Stufflebean 10 Tháng tư, 2011
IKD
IKD: I Know Dude
Ted: That was THE funniest thing ever!!
Bob: Ikd!!
viết bởi soccerstuff31 30 Tháng năm, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×