Top Definition
IKD
"I know, dude!"

When both you and your pal are thinking the same thing. The new "ikr?"
I saw that movie, Avatar last week.
That movie was dank.
IKD!
viết bởi Jonasan Mashuuzu 26 Tháng ba, 2010
2 more definitions
"ikds" and its variant "Ikds" are acronyms used online or in text messages for the phrase "I know dumb shit."
A: Hey!
B: What?
A: lulz is the plural of lol.
B: ikds
A: ?
B: I know dumb shit.
A: lulz
viết bởi Josiah Stufflebean 10 Tháng tư, 2011
IKD
IKD: I Know Dude
Ted: That was THE funniest thing ever!!
Bob: Ikd!!
viết bởi soccerstuff31 30 Tháng năm, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×