tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
IM shorthand for "I know that's right".
eau de poo: it added inches to mine
chicken horsey: IKTR!
viết bởi Vali Dugan 16 Tháng hai, 2005