Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
I Love The Cock.
Hay guize, ILTC! Let's have buttsex!
viết bởi datoo 18 Tháng bảy, 2009
7 3

Words related to ILTC:

fag gay homosexual korban queer