tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Stands for "I Like To Fuck"
"Damn dude, ILTF.."
viết bởi KrazyKiz 12 Tháng một, 2009
 
2.
Enjoying to fuck so much you can cause blistering
I am a (man or woman) and ILTF
viết bởi CarlSM 25 Tháng ba, 2007