Top Definition
Short for 'I Remembered The Game'. Used in online messages.

'The Game' is a very simple game. The aim of 'The Game' is essentially to not remember you are playing it.
When you remember 'The Game', you have lost.
By reading this, you have lost 'The Game'.

ILTG is sometimes said, standing for 'I Lost The Game'.
After reading the definition of 'The Game', Jimmy announced "I remembered the game".

After a few moments of silence, Kenny suddenly said "I lost the game".

Roy typed IRTG on MSN after losing the game.
viết bởi Wef 17 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×