tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
If That Doesn't Help, Try
Try restarting the program, ITDHT restarting the computer.
viết bởi VertigoHopes 05 Tháng mười hai, 2009