tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
I Will Fucking Kill You.
IWFKU if you post that word on urban dictionary, lol
viết bởi ranmis 10 Tháng mười, 2013