tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
I Want To Be With My Friends All The Time
god, s/he is such a IWTBWMFATT
viết bởi quant 27 Tháng một, 2013