tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
From the Oxford (NC) English Dictionary, "I did not even know."
Iaineveno we were supposed to be folding shirts!
viết bởi Ass. Manager 11 Tháng một, 2012