tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Philopino chick at the school.... verry smart
Me: Whoes that smart person?
trollface: Thats ianee
Me : Awesome
viết bởi pspisoboyCCftw 27 Tháng sáu, 2011