the hottest female ever hannah
hey icebuuuuurg you hot
viết bởi johnz 26 Tháng tư, 2004
a turd that is so long that when released from the anus, slips down into the water only to bob back up and poke you in the pucker
i almost jumped off of the toilet when i dropped that iceburg the other day.
#poop #turd #crap #shit #feces
viết bởi stanky african 26 Tháng một, 2006
a chick who is cold to her friends but hot to guys...until they realise she is a cocktease
that bitch is such an iceburg
viết bởi 45 12 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×