tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The process of meditating and thinking of new ideas.
Leave me alone, I'm ideating.
viết bởi Jeffrey Roets 17 Tháng chín, 2007
12 3