tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
It's what you always are.
you are an iggleburg.
well so are you.
viết bởi Baren von Itchkabible 111 15 Tháng sáu, 2003