tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Someone, normally a girl, that feels awkward when she has no reason to at all
Cat: meow
Ikou: meowr?
Cat: HISS! runs away...
Ikou: well... I feel awkward
viết bởi echo182 03 Tháng mười, 2013