tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A really sweet girl who loves her boyfriend till the end.
Ikram
viết bởi Sweetestlover 19 Tháng chín, 2013