tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Elision when practiced by rappers.
Elision: "O'er the ramparts we watched" (Francis Scott Key)
Illision: "E'r'body do dis..." (Lil Jon)
viết bởi Adam Weishaupt 13 Tháng mười một, 2010