tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Something really really outlandish or spectacular
Man that crack was the illium trillium.
viết bởi The Nigga Tron 07 Tháng sáu, 2010