tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Adj: The most beautiful, wonderful, cute, special, adorable, amazing thing you can imagine.
"Hey Kaili, isn't she Ilorable?"
viết bởi hopelessly romantic 15 Tháng mười hai, 2012