tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Slang for Ilford. A town on the boarder of Essex and East London
"You on going iltown today?"
viết bởi Boowho? 21 Tháng sáu, 2009