tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
short for embarrassing. it's like saying embarrassing but it's cool and chill way to say it
viết bởi Geordie Reggen 20 Tháng sáu, 2010