tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
To take it up the ass!!!
You take it up the brown, no i don ya mum does
viết bởi Louie 24 Tháng một, 2005