Top Definition
A combination of intense and calm. A chill, almost peaceful feeling in an environment that is active or potentially dangerous.
-Driving at night
-Skateboarding at night
-Skydiving
-Eye of a hurricane
-Thunder storms
-Listening to Heth and Jed at Penn Station
Watching all these hurried people run to their train at Penn Station while some chill Heth and Jed music was playing, was so inalm.

viết bởi Captain Sketch 26 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×