tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A mutation human species from massive incest.
Alabama the homeland of incestial beings.
viết bởi DailyMusic 11 Tháng năm, 2011