tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A word that has no meaning but is negative
"that car is so inchromulent"
viết bởi Anonymous 06 Tháng năm, 2003