tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Farce
The anti-corruption drive in India is a 'Indian Middle Class'
viết bởi Classless Indian 18 Tháng tám, 2011