tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Farce
The anti-corruption drive in India is a 'Indian Middle Class'
viết bởi Classless Indian 18 Tháng tám, 2011